ANALYTICKÉ FUNKCE

Počet objektů v zóně

Sleduje počet definovaných objektů v dané zóně

Oblasti

  • Bezpečnost
  • Doprava
  • Marketing a obchod
  • Průmysl a stavebnictví
  • Veřejný sektor
  • Výroba a logistika
Prohlédnout případové studie Arrow right

Hlavní vlastnosti

  • Definování polygonální zóny
  • Definování typu objektu
  • Definování intervalu zadání minimálního a maximálního počtu sledovaných objektů

 

Jak se funkce používá

Funkce Počet objektů v zóně identifikuje událost, když se změní počet napočítaných objektů v zóně a zárověň tento spadá do stanoveného rozmezí mezi minimálním a maximálním cílovým počtem. Analýza poskytuje informace o této události, včetně počtu objektů, které se nacházely v daném intervalu v určitém čase.

 

Zone Object Count feature identifies an event when the number of counted objects in the zone falls within the minimum and maximum target count. The analysis provides information about the event including a number of objects that fell within the specified interval at a specific time.

Kde se nacházíte?

Zvolte si svůj region a získejte personalizovaný přístup k Microsoft Azure Market, který vám zajistí nabídku založenou na vašich místních potřebách.