PŘÍPADOVÉ STUDIE

Logistický areál - pod NDA

Dosáhli jsme více než 97% úspěšnosti při kontrole příchozích a odchozích objektů.

Cílem bylo získávat co nejpřesnější informace o pohybu vozidel, osob vně i uvnitř logistického areálu a zajistit celkovou bezpečnost.

Oblast/ti

  • Logistika
  • Bezpečnost
  • Obchod

Potřeba zákazníka

Během procesů nakládky a vykládky zboží bylo nezbytné pečlivě monitorovat pohyb vozidel a reagovat v reálném čase na situace, jako například neoprávněné parkování nebo nadměrná lidská aktivita v jejich okolí. K tomu bylo klíčové získat přístup k online informacím, které by signalizovaly, kdy vozidlo zůstává nakládáno déle, než je povoleno. Současně bylo důležité sledovat efektivitu a správné chování bezpečnostních pracovníků během kontroly vstupujících nebo vystupujících vozidel.

Kromě toho bylo nutné pečlivě ověřovat, zda všichni pracovníci mají vhodné oblečení, včetně správných bezpečnostních vest. V případě potřeby bylo třeba zajistit používání ochranných přileb. Informace nezbytné pro správu logistiky byly shromažďovány a následně byl provoz upravován na základě objektivních dat.

Zajištění bezpečnosti perimetru kolem areálu bylo rovněž klíčovým aspektem, a v případě narušení perimetru byly spouštěny bezpečnostní výstrahy a bezprostředně informována bezpečnostní služba.

Řešení

Nejprve bylo nutné najít vhodné místo pro umístění kamer. Jejich umístění je v mnoha ohledech klíčové a naši odborníci dokáží přesně určit nejen umístění, ale také úhel pohledu. Následovala instalace systému CertiConVis. Neméně důležitou součástí dodávky byla úprava samotných výpočetních algoritmů tak, aby byly schopny eliminovat okolní vlivy, jako jsou odrazy osob ve skleněných dveřích, duplicitní detekce a počítání osob v případě překrývání osob nebo předmětů.


Snímky řešení

secureKlient schválil umístění obrázků a videí řešení na naše webové stránky.


Využité analytické funkce

Výsledky našeho řešení

  • 97% úspěšnost softwaru CertiConVis
  • vysoce zvýšená přesnost pozorování
  • naměřený výsledek je považován za výborný
Text image

Kde se nacházíte?

Zvolte si svůj region a získejte personalizovaný přístup k Microsoft Azure Market, který vám zajistí nabídku založenou na vašich místních potřebách.