PŘÍPADOVÉ STUDIE

Město Lysá nad Labem

Dosažení více než 97% úspěšnosti v počtítání návštěvníků.

Naše technologie zvyšuje bezpečnost občanů řeší problematiku parkování ve městě.

Oblast/ti

  • Veřejný sektor
  • Bezpečnost

Potřeba zákazníka

Identifikovat neoprávněné vniknutí do budov, neoprávněný přístup do prostor v nedalekém zámeckém parku nebo vandalismus na dětských hřištích, kterého se dopouštějí noční tuláci ve městě.

Obec Lysá nad Labem aktivně usiluje o zlepšení bezpečnosti obyvatel a řešení problému nevhodného parkování kolem místního výstaviště. Město systematicky vytváří optimální podmínky pro bezpečný a harmonický život občanů, zohledňující specifika lokální komunity.

Řešení

Nejprve bylo nutné najít vhodné místo pro umístění kamer. Jejich umístění je v mnoha ohledech klíčové a naši odborníci dokáží přesně určit nejen umístění, ale také úhel pohledu. Následovala instalace systému CertiConVis. Neméně důležitou součástí dodávky byla úprava samotných výpočetních algoritmů tak, aby byly schopny eliminovat okolní vlivy, jako jsou odrazy osob ve skleněných dveřích, duplicitní detekce a počítání osob v případě překrývání osob nebo předmětů.


Snímky řešení

secureKlient schválil umístění obrázků a videí řešení na naše webové stránky.


Využité analytické funkce

Výsledky našeho řešení

  • 97% úspěšnost softwaru CertiConVis
  • vysoce zvýšená přesnost pozorování
  • naměřený výsledek je považován za výborný
Text image

Kde se nacházíte?

Zvolte si svůj region a získejte personalizovaný přístup k Microsoft Azure Market, který vám zajistí nabídku založenou na vašich místních potřebách.