PŘÍPADOVÉ STUDIE

Obchodní centrum Letňany

Dosažení více než 97% úspěšnosti v počtítání návštěvníků.

Řešení stanovuje počet osob v obchodním centru a trasu, kterou nejvíce zákazníků prochází.

Oblast/ti

  • Marketing

Potřeba zákazníka

Monitoring pohybu zákazníků v nákupním centru OC Letňany.

Primárním záměrem bylo evidovat každého jednotlivého zákazníka, který vstoupil do provozovny, a převést výsledky do komplexních zpráv pro majitele obchodního centra. Na začátku spolupráce stála myšlenka nahradit existující systém, který nedával zřetelně kvalifikované a relevantní výsledky. Dlouhodobým cílem bylo vybudovat moderní a technologicky vyspělý kamerový a dohledový systém v obchodním centru, který by přispěl k zajištění bezpečnosti obchodního centra a jeho zákazníků a zároveň poskytoval důležité informace o nákupním chování zákazníků.

Řešení

Nejprve bylo nutné najít vhodné místo pro umístění kamer. Jejich umístění je v mnoha ohledech klíčové a naši odborníci dokáží přesně určit nejen umístění, ale také úhel pohledu. Následovala instalace systému CertiConVis. Neméně důležitou součástí dodávky byla úprava samotných výpočetních algoritmů tak, aby byly schopny eliminovat okolní vlivy, jako jsou odrazy osob ve skleněných dveřích, duplicitní detekce a počítání osob v případě překrývání osob nebo předmětů.


Snímky řešení

secureKlient schválil umístění obrázků a videí řešení na naše webové stránky.


Využité analytické funkce

Výsledky našeho řešení

  • 97% úspěšnost softwaru CertiConVis
  • vysoce zvýšená přesnost pozorování
  • naměřený výsledek je považován za výborný
Text image

Kde se nacházíte?

Zvolte si svůj region a získejte personalizovaný přístup k Microsoft Azure Market, který vám zajistí nabídku založenou na vašich místních potřebách.